Nanaimo Dragon Slayers Gallery

Team

2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Victoria Festival
2016 Victoria Festival
2017 Nanaimo Dragon Boat Festival
2017 Nanaimo Dragon Boat Festival
2017 Pacific Concord Vancouver Dragon Boat Festival
2017 Pacific Concord Vancouver Dragon Boat Festival
2017 Nanaimo Dragon Boat Festival
2017 Nanaimo Dragon Boat Festival
2017 Nanaimo Dragon Boat Festival
2017 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Pacific Concord Vancouver Dragon Boat Festival
2018 Pacific Concord Vancouver Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2019 Nanaimo Dragon Boat Festival
2019 Nanaimo Dragon Boat Festival
2019 Victoria Dragon Boat Festival
2019 Victoria Dragon Boat Festival
2019 Nanaimo Dragon Boat Festival
2019 Nanaimo Dragon Boat Festival
Nanaimo July 2019
Nanaimo July 2019
Get Well Soon, Sheryl!
Get Well Soon, Sheryl!
2019 Victoria Dragon Boat Festival
2019 Victoria Dragon Boat Festival
2019 Nanaimo Dragon Boat Festival
2019 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2018 Nanaimo Dragon Boat Festival
2019 Pacific Concord Vancouver Dragon Boat Festival
2019 Pacific Concord Vancouver Dragon Boat Festival
Slayers Gorge Sprints 2009
Slayers Gorge Sprints 2009
Slayers Victoria 2010
Slayers Victoria 2010
Slayers Victoria 2015
Slayers Victoria 2015
Slayers Gorge Super Sprints 2017
Slayers Gorge Super Sprints 2017
Wine Tour San Francisco 2012
Wine Tour San Francisco 2012
Slayers & Friends San Francisco 2012
Slayers & Friends San Francisco 2012
Slayers End of the season practice 2014
Slayers End of the season practice 2014
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Nanaimo Dragon Boat Festival
2016 Concord Pacific Vancouver Dragon Boat Festival
2016 Concord Pacific Vancouver Dragon Boat Festival
2016 Concord Pacific Vancouver Dragon Boat Festival
2016 Concord Pacific Vancouver Dragon Boat Festival
2016 Fairway Gorge Super Sprints
2016 Fairway Gorge Super Sprints
2016 Fairway Gorge Super Sprints
2016 Fairway Gorge Super Sprints
2015 Rio Tinto Alcan Vancouver Dragon Boat Festival
2015 Rio Tinto Alcan Vancouver Dragon Boat Festival
Gorge Super Sprints 2015
Gorge Super Sprints 2015
Penticton 2007
Penticton 2007
Penticton 2007
Penticton 2007
Best Nanaimo Team 2008
Best Nanaimo Team 2008
Nanaimo Dragon Boat Festival 2008
Nanaimo Dragon Boat Festival 2008
Gorge Sprint 2009
Gorge Sprint 2009
Car Wash 2011
Car Wash 2011
Paddle Fest 2011
Paddle Fest 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Paddlefest 2011
Nanaimo Paddlefest 2011
Victoria Dragon Boat Festival
Victoria Dragon Boat Festival
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2011
Nanaimo Dragon Boat Festival 2010
Nanaimo Dragon Boat Festival 2010
GorgeFest 2010
GorgeFest 2010
Sproat Lake Invitational Challenge 2011
Sproat Lake Invitational Challenge 2011
Gorge Super Sprints 2012
Gorge Super Sprints 2012
Practice 2012
Practice 2012
Nanaimo Dragon Boat Festival 2012
Nanaimo Dragon Boat Festival 2012
Nanaimo Dragon Boat Festival 2012
Nanaimo Dragon Boat Festival 2012
Nanaimo Dragon Boat Festival 2012
Nanaimo Dragon Boat Festival 2012
Nanaimo Dragon Boat Festival 2012
Nanaimo Dragon Boat Festival 2012
Nanaimo Dragon Boat Festival 2012
Nanaimo Dragon Boat Festival 2012
Gorge Srints 2012
Gorge Srints 2012
DRAGONSLAYERS LINE-UP 2013
DRAGONSLAYERS LINE-UP 2013
Victoria Dragon Boat Festival 2013
Victoria Dragon Boat Festival 2013
Gorge Sprints 2013
Gorge Sprints 2013
Rio Tinto Alcan 2013
Rio Tinto Alcan 2013
Rio Tinto Alcan 2013
Rio Tinto Alcan 2013
2012 Sproat Lake Challenge
2012 Sproat Lake Challenge
Nanaimo Paddlefest 2013
Nanaimo Paddlefest 2013
Nanaimo PaddleFest 2013
Nanaimo PaddleFest 2013
Victoria Dragon Boat Festival 2013
Victoria Dragon Boat Festival 2013
Victoria Dragon Boat Festival 2013
Victoria Dragon Boat Festival 2013
CAR WASH 2012
CAR WASH 2012
Car Wash 2012
Car Wash 2012
Rio Tinto Alcan Dragon Boat Festival 2013
Rio Tinto Alcan Dragon Boat Festival 2013
Reindeer our team's mascot
Reindeer our team's mascot
Victoria Dragon Boat Festival 2013
Victoria Dragon Boat Festival 2013
Nanaimo Dragon Boat Festival 2013
Nanaimo Dragon Boat Festival 2013
Vancouver Rio Tinto Alcan Dragon Boat Festival 2013
Vancouver Rio Tinto Alcan Dragon Boat Festival 2013
Rio Tinto Alcan Dragon Boat Festival 2013
Rio Tinto Alcan Dragon Boat Festival 2013
Nanaimo Dragon Boat Festival 2014
Nanaimo Dragon Boat Festival 2014
Top Nanaimo Team 2014
Top Nanaimo Team 2014
Nanaimo Dragon Boat Festival 2014
Nanaimo Dragon Boat Festival 2014
Nanaimo Dragon Boat Festival 2014
Nanaimo Dragon Boat Festival 2014
Nanaimo Dragon Boat Festival 2014
Nanaimo Dragon Boat Festival 2014
Nanaimo Dragon Boat Festival 2014
Nanaimo Dragon Boat Festival 2014
Victoria Dragon Boat Festival 2014
Victoria Dragon Boat Festival 2014
Victoria Dragon Boat Festival 2014
Victoria Dragon Boat Festival 2014
Victoria Dragon Boat Festival 2014
Victoria Dragon Boat Festival 2014
Victoria Dragon Boat Festival 2014
Victoria Dragon Boat Festival 2014
Victoria Dragon Boat Festival 2014
Victoria Dragon Boat Festival 2014